สินเชื่อธนาคาร การสมัครเพื่อที่จะทำ สินเชื่อธนาคาร นั้นต้องทำตามกำหนดของธนาคารที่ธนาคารกำหนดคุณสมบัติไว้อย่างเช่นต้องมีอายุตั้งแต่ 21-60 ปี ถึงจะสมัครได้และข้อกำหนดอย่างเช่นต้องมีฐานเงินเดือนตั้งแต่ 7,000-15,000 บาทและหรือ 15,000 บาทขึ้นไปถึงจะสมัครได้ และก็ต้องทำงานมาอย่างน้อย4 เดือนหรือ 1ปีขึ้นถึงจะสมัครได้ ถ้าเราอยากที่จะทำสินเชื่อธนาคารแล้วละก็ต้องทำตามที่ธนาคารได้กำหนดคุณสมบัติเอาไว้  สินเชื่อธนาคาร ก็มีหลากหลายธนาคารที่เปิดบริการให้ทำสินเชื่อ และแข่งขันกันเพื่อให้ผู้ที่สนใจทำสินเชื่อได้มีการทำบริการทางการเงินที่หลากหลายแล้วแต่ผู้ใช้บริการจะเลือกใช้บริการไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารยูโอบี เป็นต้น ต่างก็มีบริกาสินเชื่อเหมือนกันแต่จะแตกต่างกันที่มีโปรโมชั่น ที่จะแตกต่างกันเช่นจะมีดอกเบี้ยไม่เท่ากันหรือวงเงินการให้ไม่เท่ากันก็อยู่ที่การเลือกใช้บริการทางด้านการเงินของท่านนั้นว่าพอใจการใช้บริการของสินเชื่อธนาคารไหน